Literatura aymara.

franzlaimeperez@hotmail.com 2010
 Enlaces no categorizados

<-Volver

 1 

Siguiente->Añadir enlaces:
Título del enlace:
El URL del enlace:
Categoría:
Descripción:

Kamisaki jilata kullakanaka...
Markasa layku qillqapxañani wali qamasampi.
Nayaxa La Paz markana qamasirakta.
68000013
Wiñaya Aymara marka
Qamasani marka.
Literatura aymara.
Jaya marata jutiri marka.
Inamayawa walja markanakana t'aqanuqapxistu. Aymara markaxa mayakiskiwa.
Jiwasa pachawa nayraru markasa sartayañani. Mayacht'asiña, k'achata k'achata wasitata mayaru tukupxañani.
Hoy habia 17 visitantes¡Aqui en esta página!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=